Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit

Kutseliidust

Kes me oleme?

Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit (EKPK) on üle-Eestiline kliinilise psühholoogi kutset omavate isikute vabatahtlik ühendus. Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit asutati 10.septembril 2018. aastal ning käesolevalt on liikmeid üle 130.

EKPK peamiseks eesmärgiks on kliiniliste psühholoogide  töö- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ja kaitsmine ning väljaõppet ja  koolitust puudutavate huvide ja õiguste kaitse eest seismine.

 

EKPK teeb koostööd teiste organisatsioonide, ühingute, ühenduste ja asutustega töötingimuste ja tervishoiu olukorra parandamiseks.

 

Kes on kliiniline psühholoog?

Kliiniline psühholoog on spetsialist, kelle töö on psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete hindamine, leevendamine, ravimine ja ennetamine.

Kliinilise psühholoogi töö hõlmab inimese isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamist,  psüühika- ja käitumishäirete psühholoogilist diagnostikat, nõustamist ja toetavat psühhoteraapiat. Kogenud kliinilised psühholoogid õpetavad ja juhendavad nooremate kolleegide tööd.

 

 

Kliiniline psühholoog saab lisapädevuste alusel spetsialiseeruda järgmistele valdkondadele: kliiniline lapsepsühholoogia, psühhoteraapia, kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoogia ja neuropsühholoogia.

Eestis on kliinilise psühholoogina töötamiseks vajalik omandada kutsetunnistus, mille väljastab Eesti Psühholoogide Liit. Kutse saamise eelduseks on hariduse ja praktilise väljaõppe vastavus kutsestandardile ning kutseeksami läbimine.

 

Kontrolli kliinilise psühholoogi kutsetunnistuse kehtivust  Kutsekoja Kutseregistrist.