Valiti juhatus aastateks 2024-2027

29.03.2024

28.03.2024 Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu üldkoosolekul valiti uus juhatus aastateks 2024-2027.
 
Jätkavad Marko Neeme (esimehena), Iiris Velling (aseesimehena) ja Triinu Tänavsuu. Juhatuse uuteks liikmeteks on Liine Kõiv ja Karmen Vool. Suured tänud Eerik Keskülale ja Ailen Suurteele nende olulise panuse eest!

Kutseliidu juhatus 2021-2024 (pildilt puudub Eerik Kesküla)

Kutseliidu juhatus 2024-2027: Liine Kõiv, Marko Neeme, Iiris Velling, Triinu Tänavsuu, Karmen Vool.

Kliiniliste psühholoogide miinimumpalk tõuseb

21.01.2023

Reedel, 20.jaanuaril allkirjastati tervishoiutöötajate kollektiivlepe aastateks 2023-2024. Riikliku tervishoiutöötajate kollektiivlepingu tingimustes jõudsid tervishoiu valdkonna töötajate ja tööandjate esindajad riikliku lepitaja abiga kokkuleppele teisipäeval, 17.jaanuaril.

Lepingust lähtuvalt suureneb alates 1.aprillist 2023 psühhiaatriliste tervishoiuteenuste palgakomponent 20% ja 2024.a 1. aprillist veel 10%. See tähendab, et kliiniliste psühholoogide töötasu alammäär on alates 01.04.2023 13,9€ ja alates 01.04.2024 15,3€.

Kliinilisi psühholooge esindasid läbirääkimistel Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu esimees Iiris Velling ja aseesimees Marko Neeme.

Täname kõiki kutseliidu liikmeid ja koostöö partnereid.

Algasid kollektiivlepingu läbirääkimised

25.08.2022

24.08.2022 algasid tervishoiuvaldkonna üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimised. Töötajate poolelt osalevad läbirääkimistel Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, tööandjate poolel on Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit.

 Eesti Kliiniste Psühholoogide Kutseliitu esindavad esimees Iiris Velling ja aseesimees Marko Neeme. 

Kollektiivlepingus lepitakse kokku palgatingimused ning töö- ja puhkeaja tingimused aastateks 2023-2024 järgmistele tervisevaldkonna töötajatele: arstid, eriarstid, tervishoiuteenuse osutamisel osalevad arstiõppe üliõpilased, õed, eriõed, ämmaemandad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud, erakorralise meditsiini tehnikud, kiirabitehnikud, kliinilised psühholoogid, kutsega ja kutseta hooldustöötajad.