24.08.2022 algasid tervishoiuvaldkonna üleriigilise kollektiivlepingu läbirääkimised. Töötajate poolelt osalevad läbirääkimistel Eesti Arstide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, tööandjate poolel on Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit. Eesti Kliiniste Psühholoogide Kutseliitu esindavad esimees Iiris Velling ja aseesimees Marko Neeme. Kollektiivlepingus lepitakse kokku palgatingimused ning töö- ja puhkeaja tingimused aastateks 2023-2024 järgmistele tervisevaldkonna töötajatele: arstid, eriarstid, tervishoiuteenuse osutamisel osalevad arstiõppe üliõpilased, õed, eriõed, ämmaemandad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud, erakorralise meditsiini tehnikud, kiirabitehnikud, kliinilised psühholoogid, kutsega ja kutseta hooldustöötajad.